Webdesign

Tap

New
Tap
Tap Tap Tap Tap Tap

Αναλυτικές Προδιαγραφές

 • Πίεση λειτουργίας: 0.35 to 6 bar
 • Δείκτης IPX: 4
 • Μέγιστη θερμορκασία: 50C
 • Ισχύς: 2,5 kw/240V
 • Ενεργειακή απόδοση: 37,03%
 • Παροχή νερού: 1 (χρειάζεται μόνο κρύο νερό)

Προτερήματα

 • Ενεργειακή κλάση Α
 • Μικρό μέγεθος
 • Παροχή ρεύματος από απλή πρίζα
 • Ζεσταίνει απ' ευθείας τη ροή του νερού
 • Εύκολο στην τοποθέτηση